HEEL DIEP IN MIJN HART
( Tout au fond dans mon coeur / Very deep in my heart)

PLAN :   HOME   >   GLOBAL ALBUMS page 2   >   HEEL DIEP IN MIJN HART + L'album inédit en français

SANDRA chante et compose / sings and composes too / zingt en componeert mee !!!!

DINO MUSIC BELGIUM

è 1998 Centropa NV Belgium
© 1998 Centropa NV Belgium

Sortie / Uit / Out : 22/06/1998
( source / bron : www.proxis.com )


      Ordre de l'Album / Album Volgorde / Album Order :

 1. Heel diep in mijn hart
 2. Een teken van jou
 3. Hou van mij
 4. Ik wil bij je zijn
 5. Helemaal alleen
 6. Ver weg van jou
 7. Wat je geeft aan mij
 8. Heb je ooit echt van een vrouw gehouden ?
 9. Maar dat gevoel
 10. Jij hoort bij mij
 11. De liefste
 12. Ik wil je nooit meer kwijt
 13. Voor jou Barbara

      Alpha & Omega :

 1. De liefste
 2. Een teken van jou
 3. Heb je ooit echt van een vrouw gehouden ?
 4. Heel diep in mijn hart
 5. Helemaal alleen
 6. Hou van mij
 7. Ik wil bij je zijn
 8. Ik wil je nooit meer kwijt
 9. Jij hoort bij mij
 10. Maar dat gevoel
 11. Ver weg van jou
 12. Voor jou Barbara
 13. Wat je geeft aan mij

Auteurs & compositeurs / Authors & Composers / Auteurs & componisten :

Copyrights chansons / songs / liedjes:

01) © Christill / W. Jennings // J. Horner
02) © Christill from A. Hammond - J. Bettis
03) © Christill / Sandra Kim - Luigi Bongiovanni
04) © Christill / Sandra Kim - Luigi Bongiovanni
05) © Christill / Lesley Gore // Michael Gore
06) © Christill / Sandra Kim - Luigi Bongiovanni
07) © Christill / Sandra Kim - Luigi Bongiovanni
08) © Christill from B. Adams - M. Kamen - R.J. Lange
09) © Christill - C. Ceupens / S. Kim - L. Bongiovanni
10) © Christill / Sandra Kim - Luigi Bongiovanni
11) © Sabien Tiels / Sandra Kim - Luigi Bongiovanni
12) © Christill / Sandra Kim - Luigi Bongiovanni
13) © Christill / Sandra Kim - Luigi Bongiovanni

The - L'Original / Oorspronkelijk:

01) My heart will go on *
02) One moment in time ( Olympic Games 1988)
03) --------------------
04) --------------------
05) (Out here,) on my own *
06) --------------------
07) --------------------
08) Have you ever really loved a woman ? *
09) --------------------
10) --------------------
11) --------------------
12) --------------------
13) --------------------

Par / By / Door :

01) Celine Dion
02) Whitney Houston
03) --------------------
04) --------------------
05) Irene Cara, then, Nikka Costa
06) --------------------
07) --------------------
08) Bryan Adams
09) --------------------
10) --------------------
11) --------------------
12) --------------------
13) --------------------

Originals : Lyrics - Sandra Kim = author / Music - Sandra Kim = composer
Covers : New Lyrics / Original Lyrics // Original Music ; New Lyrics "from" Original Lyrics & Music ;


* = in a movie => Songs & Movies

Copyrights par ordre alphabétique / By alphabetical order / Per alfabetische volgorde :

© Bryan Adams
© John Bettis
© Luigi Bongiovani
© Carine Ceupens (fr)
© Christill (nl)
© Lesley Gore
© Michael Gore
(8)
(2)
( 3-4-6-7-9-10-11-12-13 )
(9)
(1-2-3-5-4-6-7-9-10-12-13)
(5)
(5)
© Albert Hammond
© James Horner
© Wilbur "Will" Jennings
© Michael Kamen
© Sandra Kim
© Robert John "Mutt" Lange
© Sabien Tiels (nl)
(2)
(1)
(1)
(8)
(3-4-6-7-9-10-11-12-13)
(8)
(11)

( => Pages Authors & Composers )

Sujets des chansons / Onderwerpen van de liedjes / Subjects of the songs

=> page des sujets / bladzijde van onderwerpen / subjects page : CANTI


1. AMOUR / LIEFDE / LOVE

  1. B. Attente et prémisses de l'amour / Wachten en eerstelingen van de liefde / Waiting and premisses of love
   1. B. 2. Leçon sur l'amour / Les over de liefde / Lesson about love
C'est ainsi qu'on aime une femme / Zo moet een vrouw gehouden worden / That's how you have to love a woman
 • Heb je ooit echt van een vrouw gehouden ?   ( + Fr ? )


 •    1. B. 3 Prémisses / Eerstelingen / Premisses
  Quelques mots, un signe et tout peut commencer / Enkele woorden, een teken en alles mag beginnen / A few words, a sign and everything may start
 • Een teken van jou   ( <=>   Un jour, une femme cfr. 1. L. )


 •   1. D. Amour plein et entier / Volle liefde / Full love
     1. D. 1 Dire son amour / Eigen liefde zeggen / Tell one's love
      1. D. 1. a. Déclaration d'amour/ Liefdesverklaring / Déclaration of love
  Ma vie a un but grâce à toi ... tout bâtir / Mijn leven heeft een doel dankzij jou ... alles bouwen / My life has an aim thanks to you ... build all
 • Hou van mij   ( <=>   Aime moi cfr. 1. E. )

 • Mon coeur bat toujours pour toi / Mijn hart blijft voor je slaan / My heart is still beating for you
 • Heel diep in mijn hart


 •   1. E. Amour en réflexion ou en sursis / Liefde in overdenking of uitstel / Love in reflexion or danger
  Je te sens ailleurs. Prouves-moi que tu m'aime encore / Ik voel dat je elders bent. Bewijs me dat jij nog van me houdt /
  I feel you're away. Prove me you still love me

 • Wat je geeft aan mij   ( + Fr ? )


 •   1. F. Retenir l'amour qui s'en va / Liefde tegenhouden / Hold the love back
     1. F. 1. Avant de partir, dis-moi que tu m'aimes / Voor je weggaat, zeg me dat je van mij houdt /
  Before going, tell me you love me

 • Ik wil bij je zijn   ( <=>   Je m'envolerai cfr. 3. A. )


 •   1. G. Une chance de tout recommencer / Een kans om alles te herbeginnen / A chance to restart everything
     1. G. 1. Je n'avais pas compris ... Donne moi une chance / Ik verstond niet ... Geef me een kans /
  I didn't understand ... Give me a chance

 • De liefste   ( + Fr ? )


 •    1. G. 2. Tu m'as blessée mais recommençons tout / Jij heeft me pijn gemaakt maar laat ons alles herbeginnen /
  You hurted me but let's start all over again

 • Jij hoort bij mij   ( + Fr ? )


 • 1. H. Amour terminé / Afgelopen liefde / Finished love
     1. H. 2 Renoncer à l'amour pour ne pas souffrir / Liefde laten gaan, om niet te lijden /
  Renounce to love, in order not to suffer

  Surmonter les conséquences de la renonciation... / De vervolgen van de afstand overwinnen / Surpass the consequences of the renonciation
 • Ver weg van jou   ( + Fr ? )


 • Vivre à nouveau ... / Opnieuw leven ... / To live again ...
 • Maar dat gevoel   ( + Fr ? )


 •    1. H. 4 Un espoir qui s'ouvre ? / een komende hoop ? / a coming hope ?
 • Helemaal alleen = Casser le blues


 •   1. K(im). Amour et célébrité / Liefde en beroemdheid / Love and fame
  Si peu de temps pour toi mais .../ Zo weinig tijd voor jou maar .../ So little time for you but ...
 • Ik wil je nooit meer kwijt   ( + Fr ? )


 • 2. Grands thèmes / Belangrijke thema's / Main themes

    2. A. La famille et les racines / De familie en de oorsprongen / The family and the roots
  Ma soeur / Mijn zus / My sister
 • Voor jou Barbara  =  A toi Barbara  ( Inédit / Unpublished / Onuitgegeven )
 • Singles extraits de " Heel diep in ... " / Singles uit " Heel diep in ..." /
  Singles out of " Heel diep in mijn hart "

  => Page All jackets


  Voir aussi / zien ook / see also : Album inédit  Hou van mij / De liefste
  Sortie / Uit / Out : 29/09/1997
  ( Belgium - Flanders )

  Singles 1997 DINO MUSIC
  è 1997 Centropa NV
  © 1997 Centropa NV

  Aime moi (S.) / Hou van mij ( A. )
  Sortie / Uit / Out : 29/09/1997
  ( Netherlands )

  ( source / bron : www.proxis.com )
  Jij hoort bij mij / Voor jou Barbara
  Sortie / Uit / Out : 02/02/1998
  ( Belgium - Flanders )

  Singles 1998 DINO MUSIC
  è 1998 Centropa NV
  © 1998 Centropa NV

  Casser le blues / Je m'envolerai
  Sortie / Uit / Out : 02/02/1998
  ( Belgium - Wallonia )

  ( source / bron : www.proxis.com )
  Single 1998 :
  Heel diep in mijn hart / Voor jou Barbara

  DINO MUSIC
  è 1998 Centropa NV
  © 1998 Centropa NV

  Sortie / Uit / Out : 04/05/1998 ( Belgium - Flanders )
  ( source / bron : www.proxis.com )  22/06/1998 : Sortie de l'album / Album uitgebracht / The album is out

  Single 1998 :
  Helemaal alleen / Ik wil je nooit meer kwijt ( Album )

  DINO MUSIC
  è 1998 Centropa NV
  © 1998 Centropa NV

  Sortie / Uit / Out : 12/10/1998 ( Belgium )
  ( source / bron : www.proxis.com )  Single 1998 :
  Un jour, une femme ( Single ) / Een teken van jou ( Album )

  DINO MUSIC
  è 1998 Centropa NV
  © 1998 Centropa NV

  Sortie / Uit / Out : xx/xx/1998 ( Netherlands ? )
  ( source / bron : ...... )  BESTs OF comprenant des chansons de l'album " Heel diep in mijn hart "
  BESTs OF met liedjes uit het album " Heel diep in mijn hart "
  BESTs OF including songs from the album " Heel diep in mijn hart "

  PLAN :   HOME   >   BEST OF, albums   &   BEST OF, alpha   &   BEST OF, charts

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  No Best Of

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  BEST OF : .. ? .. (20--)
  .
 • -- Heel diep in mijn hart ---
 • -- Een teken van jou ---
 • -- Hou van mij ---
 • -- Ik wil bij je zijn ---
 • -- Helemaal alleen ---
 • -- Ver weg van jou ---
 • -- Wat je geeft aan mij ---
 • -- Heb je ooit echt van een vrouw gehouden ? ---
 • -- Maar dat gevoel ---
 • -- Jij hoort bij mij ---
 • -- De liefste ---
 • -- Ik wil je nooit meer kwijt ---
 • -- Voor jou Barbara ---


 • Les titres en rouge ne sont pas sur le Best of / Rood-gekleurde titels zijn niet in de Best of /
  Titles in red are not in the Best of

  WEB-SITE SURFING !

  HOME ( => detailed surfing table for beginners) QUICK SURFING TABLE ( for " old friends " )