Sandra Kim
" Ik wil bij je zijn "
  [ 3' 18 ]
( Je veux être près de toi / I want to be near you / ... )

© Lyrics : Christill / Music : Sandra Kim - Luigi Bongiovanni
© Publishing : Centropa NV Belgium

Correspondant à / matching with / dezelfde muziek als: Je m'envolerai   ( <=> )

Original / Origineel
Ik weet dat jij nu moet gaan
Ik weet dat je niet kan blijven
Als je moet kiezen zal ik verliezen
Dat heb ik wel verstaan

Ik doe maar alsof ik slaap
Maar ik zie je wel verdwijnen
Hoevele uren zal het nog duren
Voor ik je weer zal zien... ?

REFREIN:
Ik wil bij je zijn, ja bij je zijn
Bij jou m'n leven lang
Oh, Ik wil alles zijn, ja alles zijn
Waar jij naar verlangt

Oh liefste, ook al is het fout
Toe, zeg me voor je gaat
Oh liefste, dat je van me houdt
En mij nooit meer verlaat, nooit verlaat

Somber kijk ik door het raam
Met jou in mijn gedachten
Iedereen kent je, niemand verwent je
Zoals ik dat zou doen...

REFREIN:
Ik wil bij je zijn, ja bij je zijn
Bij jou m'n leven lang
Oh, Ik wil alles zijn, ja alles zijn
Waar jij naar verlangt

Oh liefste, ook al is het fout
Toe, zeg me voor je gaat
Oh liefste, dat je van me houdt
En mij nooit meer verlaat, nooit verlaat

Als je iets geeft om mij
Laat mij dan nooit alleen
Maar hou dan heel veel van mij...

EINDREFREIN:
Ik wil bij je zijn, ja bij je zijn
Bij jou mijn leven lang
Oh, Ik wil alles zijn, ja alles zijn
Waar jij naar verlangt

Oh liefste, ook al is het fout
Toe, zeg me voor je gaat
Oh liefste, dat je van me houdt
En mij nooit meer verlaat,
nooit verlaat....

TRADUCTION ( Web-team's)
Je sais que tu dois t'en aller maintentant
Je sais que tu ne peux pas rester
Si tu dois choisir, je perdrai
Ça, je l'ai bien compris

Je fais seulement comme si je dormais
Mais je te vois bien disparaître
Combien d'heures cela durera-t-il encore
Avant que je te reverrai... ?

REFRAIN:
Je veux être près de toi, oui près de toi
Près de toi toute ma vie
Oh, je veux être tout, oui être tout
Ce que tu désires

Oh chéri, même si c'est erroné
Allons, dis-moi avant que tu ne partes
Oh chéri, que tu m'aimes
Et que tu ne me quittes plus jamais, quittes jamais

Sombrement je regarde par la fenêtre
Avec toi dans mes pensées
Tout le monde te connaît, personne ne te gâte
Comme je le ferais...

REFRAIN:
Je veux être près de toi, oui près de toi
Près de toi toute ma vie
Oh, je veux être tout, oui être tout
Ce que tu désires

Oh chéri, même si c'est erroné
Allons, dis-moi avant que tu ne partes
Oh chéri, que tu m'aimes
Et que tu ne me quittes plus jamais, quittes jamais

Si tu es quelque peu attaché à moi
Ne me laisse alors jamais seule
Mais alors aime-moi beaucoup...

REFRAIN FINAL:
Je veux être près de toi, oui près de toi
Près de toi toute ma vie
Oh, je veux être tout, oui être tout
Ce que tu désires

Oh chéri, même si c'est erroné
Allons, dis-moi avant que tu ne partes
Oh chéri, que tu m'aimes
Et que tu ne me quittes plus jamais,
quittes jamais ...

TRANSLATION ( Web-team's)
I know that you've to go now
I know that you can't stay
If you must choose, I'll lose
That, I've well understood

I do only as if I sleep
But I see you well disappearing
How many hours will it still last
Before I'll see you again... ?

CHORUS:
I want to be near you, yes be near you
Near you my whole life
Oh, I want to be everything, yes be everything
What you long for

Oh sweetest, even if it's wrong
Come on, tell me before you go
Oh sweetest, that you love me
And never leave me anymore, never leave

Sombrely I look through the window
With you in my thoughts
Everyone knows you, nobody coddles you
As I would do it...

CHORUS:
I want to be near you, yes be near you
Near you my whole life
Oh, I want to be everything, yes be everything
What you long for

Oh sweetest, even if it's wrong
Come on, tell me before you go
Oh sweetest, that you love me
And never leave me anymore, never leave

If you care somewhat for me
Then never leave me alone
But love me then very much...

FINAL CHORUS:
I want to be near you, yes be near you
Near you my whole life
Oh, I want to be everything, yes be everything
What you long for

Oh sweetest, even if it's wrong
Come on, tell me before you go
Oh sweetest, that you love me
And never leave me anymore,
never leave...
Apparait dans / Appears in / Verschijnt in :


Album Heel diep in mijn hart     track n°4

DINO MUSIC BELGIUM
è 1998 Centropa NV Belgium
© 1998 Centropa NV Belgium

Sortie / Uit / Out : 22/06/1998
( source / bron : www.proxis.com )


   SANDRA ET " LA VIE " - SANDRA EN " HET LEVEN " - SANDRA AND " THE LIFE " :   VITAWEB-SITE SURFING !

HOME ( => detailed surfing table for beginners) QUICK SURFING TABLE ( for " old friends " )