Sandra Kim
" Balance tout "
  [ 3' 17 ]
( Gooi alles omver / Get rid of everything / ... )

© Lyrics : Rosario Marino-Atria / Music : Jean-Paul Furnémont
© Publishing : Marino Music

Correspondant à / matching with / dezelfde muziek als: Leid me   ( <=> )

Chanté par les choristes / Sung by the chorists / Gezongen door de choristen

Original / Origineel
( Marino)
Laisse pleurer les murs gris de cette ville
Tu vois bien qu' les copains sont tous partis
Moi j'ai un plan, un parcours pas facile
Mais c'est le prix ....
Aah ... Aah ... Aah
Je n'vois pas c'qui te fait hésiter, eh !
Du bonheur on peut en trouver
De l'autre côté ....
Aah ... Aah ... Aah
' Suffit d'y aller, ...
Aah ... Aah ... Aah
De tout balancer
Balancer ... Balancer ... Balancer .. Eh

REFRAIN :
Laisse tout ... Balance tout
On va partir au clair de la nuit
Laisse tout ... Balance
Tout c'qu'on t'a appris
Ecoute-moi ...
Laisse tout ... Balance tout
C'est sur la route qu'on apprend la vie
On va ... trouver
Tout c'qu'on s'est promis

On n'aura pas besoin de grand chose
Juste de quoi se nourrir et s'abriter
Quand les désirs, les rêves se superposent
Il faut rouler ....
Aah ... Aah ... Aah
Les camions qui vont nous embarquer, eh !
Ont toujours de la musique rock
A tout casser ...
Aah ... Aah ... Aah
Il faut s'évader, ...
Aah ... Aah ... Aah
Pas se retourner
Retourner ... Retourner ... Retourner ... Eh

REFRAIN FINAL:
Laisse tout ... Balance tout
On va partir au clair de la nuit
Laisse tout ... Balance
Tout c'qu'on t'a appris
Ecoute-moi ...
Laisse tout ... Balance tout
C'est sur la route qu'on apprend la vie
On va ... trouver
Tout c'qu'on s'est promis ...
Hun... Hun ... s'est promis

Laisse tout ... Balance tout
On va partir au clair de la nuit
Laisse tout ... Balance
Tout c'qu'on t'a appris
Tout c'qu'on t'a appris


Laisse tout ... Balance tout
On va partir au clair de la nuit
Laisse tout ... Balance
Tout c'qu'on t'a appris

Ecoute-moi ...
Laisse tout ... Balance tout
C'est sur la route qu'on apprend la vie
On va ... trouver
Tout c'qu'on s'est promis ...

VERTALING
( Web-team's)
Laat deze grijze stadsmuren wenen
Jij ziet wel dat de vrienden allemaal vertrokken zijn
Ik heb een plan, een niet gemakkelijk parcours
Maar dat is de prijs ....
Aah ... Aah ... Aah
Ik zie niet wat jou doet twijfelen, eh !
Geluk kunnen wij vinden
Aan de andere kant ....
Aah ... Aah ... Aah
' Het volstaat erheen te gaan, ...
Aah ... Aah ... Aah
Om alles omver te gooien
Omvergooien ... Omvergooien ... Omvergooien .. Eh

REFREIN :
Laat alles ... Gooi alles omver
Wij gaan bij nachtschemer vertrekken
Laat alles ... Gooi alles omver
Alles wat men jou geleerd heeft
Luister naar mij ...
Laat alles ... Gooi alles omver
Het is onderweg dat men het leven leert
Wij gaan ... vinden
Alles wat we elkaar beloofd hebben

Wij zullen niet veel nodig hebben
Juist genoeg om te eten en te schuilen
Wanneer de verlangens, de dromen zich opstapelen
Moet je doorrijden ....
Aah ... Aah ... Aah
De vrachtwagens die ons gaan meenemen, eh !
Hebben steeds rockmuziek
Om alles te breken ...
Aah ... Aah ... Aah
Men moet wegvluchten, ...
Aah ... Aah ... Aah
Zich niet omdraaien
Omdraaien ... Omdraaien ... Omdraaien ... Eh

EINDREFREIN :
Laat alles ... Gooi alles omver
Wij gaan bij nachtschemer vertrekken
Laat alles ... Gooi alles omver
Alles wat men jou geleerd heeft
Luister naar mij ...
Laat alles ... Gooi alles omver
Het is onderweg dat men het leven leert
Wij gaan ... vinden
Alles wat we elkaar beloofd hebben
Hun... Hun ... beloofd hebben

Laat alles ... Gooi alles omver
Wij gaan bij nachtschemer vertrekken
Laat alles ... Gooi alles omver
Alles wat men jou geleerd heeft
Alles wat men jou geleerd heeft

Laat alles ... Gooi alles omver
Wij gaan bij nachtschemer vertrekken
Laat alles ... Gooi alles omver
Alles wat men jou geleerd heeft

Luister naar mij ...
Laat alles ... Gooi alles omver
Het is onderweg dat men het leven leert
Wij gaan ... vinden
Alles wat we elkaar beloofd hebben...

TRANSLATION
( Web-Master & team's)
Let the grey walls of this city cry
You see clearly that the friends are all gone
Me, I've got a plan, not an easy route
But that's the price ...
Aah ... Aah ... Aah
I don't see what makes you hesitate, eh !
Happiness, we can find some
On the other side
Aah ... Aah ... Aah
' Just takes to go there, ...
Aah ... Aah ... Aah
To get rid of everything
Get rid ... Get rid ... Get rid ... eh

CHORUS :
Leave everything ... Get rid of everything
We will leave in the nightlight
Leave everything ... Get rid of
Everything one has taught you
Listen to me ...
Leave everything ... Get rid of everything
It's on the road that one learns life
We will ... find
Everything we have promised ourselves

We won't need a lot of things
Just what to feed and to shelter ourselves.
When desires and dreams are piling up
One must rove ...
Aah ... Aah ... Aah
The trucks that will take us with them, eh !
Always have rock music
Up to break everything (= at loud) ...
Aah ... Aah ... Aah
You have to escape
Aah ... Aah ... Aah
Not to turn back
Turn back ... Turn back ... Turn back ... eh

FINAL CHORUS :
Leave everything ... Get rid of everything
We will leave in the nightlight
Leave everything ... Get rid of
Everything one has taught you
Listen to me ...
Leave everything ... Get rid of everything
It's on the road that one learns life
We will ... find
Everything we have promised ourselves
Hun ... Hun ... promised ourselves

Leave everything ... Get rid of everything
We will leave in the nightlight
Leave everything ... Get rid
Everything one has taught you
Everything one has taught you

Leave everything ... Get rid of everything
We will leave in the nightlight
Leave everything ... Get rid of
Everything one has taught you

Listen to me ...
Leave everything ... Get rid of everything
It's on the road that one learns life
We will ... find
Everything we have promised ourselves...Apparait dans / Appears in / Verschijnt in :


Album Balance tout (Fr)    track n°6

POLYGRAM DISTRIBUTION
è 1991 Productions Marino Music
© 1991 Editions Marino Music

Sortie / Uit / Out : 09/11/1991
( avec / with / met Album Met open ogen )
( source / bron : www.proxis.com )


   SANDRA ET " LA VIE " - SANDRA EN " HET LEVEN " - SANDRA AND " THE LIFE " :   VITAWEB-SITE SURFING !

HOME ( => detailed surfing table for beginners) QUICK SURFING TABLE ( for " old friends " )