03 / 05 / 1986


Bergen


Norway

CRAZY, CRAZY OF LIFE ...
Winning


Song


Eurosong Contest 1986

Sandra Kim
" Crazy of life " / " J'aime la vie " (english)
  [ 3' 00 ] ( ... )

© Lyrics : Rosario Marino-Atria - Maureen Swinbank
© Music : Jean-Paul Furnémont - Angelo Crisci
© Publishing : Marino Music

Correspondant à / matching with / dezelfde muziek als: J'aime la vie (Fr) & J'aime la vie (italiano)   ( <=> )

Cette chanson a deux versions :
* la première juste après l'Eurovision = "Crazy of life" ( texte ci-dessous)
* la seconde sur le Best of en anglais (1988) =
   " J'aime la vie " dans le texte au lieu de "Crazy of life" , "sixtien" au lieu de "fiftien" et " ? " au lieu de " 'Cause here I go again"

Dit liedje heeft twee versies :
* de eerste juist achter het Eurosong Festival = "Crazy of life" ( tekst hieronder)
* de tweede op de Engelse Best of ( 1988) =
   "J'aime la vie" in de tekst in plaats van "Crazy of life" , "sixtien" in plaats van "fiftien" en " ? " in plaats van " 'Cause here I go again"

This song has two versions :
* the first just after Eurosong Contest = "Crazy of life" ( text here under)
* the second on the Best of in English ( 1988) =
   "J'aime la vie" in the text instead of "Crazy of life" , "sixtien" instead of "fiftien" and " ? " au lieu de " 'Cause here I go again"

Original / Origineel ( Record )
"Crazy, Crazy of life" or "J'aime, J'aime la vie"

I see the people who've let go
as if their life's a big zero
I'm only fiftien, and I know,
whoa whoa... cherish life
Cherish life, oh... cherish your life

You must believe me, I have too
a flash of hope, some white nights too
But after all the sun for me will always shine

Crazy, crazy of life
Shout with all of your might
Crazy, crazy of life
Yes, you can win the fight
Crazy, crazy of life from the very start
Deep in my heart
Crazy, crazy of life
No... I don't care if it rains on me,
all of the time
Whoa whoa... you are mine

I dream of Jacques Brel and Mozart,
I feel so small, we're miles apart
So much to give, so much to share
as long as you're there
Cherish life, oh... cherish your life

He doesn't treat me like a child,
the joy he brings me with his smile
Bye bye Jacques Brel, bye bye Mozart
'Cause here I go again

Crazy, crazy of life
Shout with all of your might
Crazy, crazy of life
Yes, you can win the fight
Crazy, crazy of life from the very start
Deep in my heart
Crazy, crazy of life
.........
So what? - Let it rain on me

Crazy, crazy of life
Shout with all of your might
Crazy, crazy of life
Yes, you can win the fight
Crazy, crazy of life from the very start
Deep in my heart

Crazy, crazy of life
Shout with all of your might
Crazy, crazy of life
Yes, you can win the fight
When I'm feeling bad,
I know what we have
And it makes me glad -

Crazy, crazy of life
No... I don't care if it rains on me,
all of the time
Whoa whoa... my life -
yes, you are mine

VERTALING ( Web-team's)


Ik zie de mensen die zich hebben laten gaan
Alsof hun leven een grote nul is
Ik ben slechts vijftien, en ik weet,
whoa whoa... koester het leven
Koester het leven, oh... koester jouw leven

Je moet mij geloven, ik heb tevens
een flits hoop, enkele witte nachten ook
Maar na alles zal de zon steeds voor mij schijnen

Dolgek, dolgek van het leven
Schreeuw uit volle borst
Dolgek, dolgek van het leven
Ja, je kan het gevecht winnen
Dolgek, dolgek van het leven vanaf het prille begin
Diep in mijn hart
Dolgek, dolgek van het leven
Nee... Het kan me niet schelen als het op mij regent,
heel de tijd
Whoa whoa... jij bent van mij

Ik droom van Jacques Brel en Mozart,
Ik voel me zo klein, wij zijn mijlen uit elkaar
Zoveel te geven, zoveel te delen
Zolang dat jij er bent
Koester het leven, oh... koester jouw leven

Hij behandelt mij niet zoals een kind,
de vreugde die hij mij brengt met zijn lach
Dag Jacques Brel, dag Mozart
'Want hier ga ik weer

Dolgek, dolgek van het leven
Schreeuw uit volle borst
Dolgek, dolgek van het leven
Ja, je kan het gevecht winnen
Dolgek, dolgek van het leven vanaf het prille begin
Diep in mijn hart
Dolgek, dolgek van het leven
.........
En dan ? - Laat het op mij regenen

Dolgek, dolgek van het leven
Schreeuw uit volle borst
Dolgek, dolgek van het leven
Ja, je kan het gevecht winnen
Dolgek, dolgek van het leven vanaf het prille begin
Diep in mijn hart

Dolgek, dolgek van het leven
Schreeuw uit volle borst
Dolgek, dolgek van het leven
Ja, je kan het gevecht winnen
Wanneer ik mij slecht voel,
Weet ik wat we hebben
En het maakt me blij -

Dolgek, dolgek van het leven
Nee... Het kan me niet schelen als het op mij regent,
heel de tijd
Whoa whoa... mijn leven
Ja, jij bent van mij

TRADUCTION


Dans la mesure où les deux versions sont très proches, veuillez vous reporter au texte original en français de :

J'aime la vie (Fr)


Apparait dans / Appears in / Verschijnt in :


45 tours / 45rpm 1986 :
a : J'aime la vie (Fr) - b : Crazy of life

DISQUES CARRERE
è 1986 Productions Marino Music
© 1986 Editions Marino Music

( source / bron : ..... )


BEST OF : The best of Sandra Kim (english - 1988)     side A n°1

DISQUES CARRERE
è 1988 Productions Marino Music
© 1988 Editions Marino Music

Sortie / Uit / Out : +/- 11/1988
( source / bron : lettre / brief / letter ... fanclub )


   SANDRA ET " LA VIE " - SANDRA EN " HET LEVEN " - SANDRA AND " THE LIFE " :   VITAWEB-SITE SURFING !

HOME ( => detailed surfing table for beginners) QUICK SURFING TABLE ( for " old friends " )